Пословодство

Владимир Баталовић, вршилац дужности директора

Рођен: 27.03.1973. године Београд, Србија.

Образовање:

Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, смер Хидроградња.

Грађевински факултет, смер Хидротехника – Дипломски испит ʺРегулација реке Дунав за потребе пловних путеваʺ, код професора Др. М. Јовановића.

По занимању: Дипломирани инжењер грађевине.

Радно искуство:

Током школовања и студирања се бавио едукацијом средњошколаца, био ангажован на више различитих послова, учествовао у породично/занатским пословима и активно учествовао у мото спорту, као судија на ауто тркама.

Запослен у ЈВП ʺБеоградводеʺ од 2004. године.

Од 30.1.2009. године до Новембра 2016. године, обављао је послове Техничког директора ЈВП ʺБеоградводеʺ.

Од Новемра 2016. године, је ангажован на пословима Извршног директора ЈВП ʺБеоградводеʺ.

Говори Енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.

Анђелка Видовић, Извршни директор

Рођена: 06.02.1974. године, Ужице, Србија

Образовање:

Економска школа у Ужицу

Виша пословна школа у Београду

Висока школа струковних студија у Београду

Алфа универзитет- Факултет за економију и политичке науке у Београду

По занимању: дипломирани економиста

Радно искуство:

Од новембра 2016. године- на пословима руководиоца Сектора за економско-финансијске, правне и опште послове,

на пословима самосталног стручног сарадника у Служби за економско-финансијске послове,

на пословима референта књиговодствених послова у Служби за финансијске послове,

на пословима материјални књиговођа-аналитичар у Служби за финансијске послове

Запослена у ЈВП „Београдводе“ од 29.03.2000. године.

Од 1995. године до 1999. године запослена у приватном сектору.

Од 2014. до 2019. године председник Синдикалне организације ЈВП „ Београдводе“ и члан Републичког одбора ПП ДИВ-а.

Говори Енглески језик.

Удата, има двоје деце.