Информатор о раду

Структура запослених

Основни подаци о органу јавне власти и информатору

https://informator.poverenik.rs/informator?org=pGk4KtAFsGkhEM47a

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Адреса за пријем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Светозара Ћоровића бр. 15, 11120 Београд
Телефон: 011 3229-155
direktor@beogradvode.co.rs
licezazastitu@beogradvode.co.rs

Адреса за поднеске у вези заштите података о личности:
direktor@beogradvode.co.rs
licezazastitu@beogradvode.co.rs