Уређење улива потока Ненадовац, Крћевица и Раковице у оквиру редовног одржавања

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“ је извршило уређење потока Ненадовац, потока Крћевица и потока Раковица код улива у Баричку реку.