Уређење Бегаљичког потока

ЈВП Београдводе изводило је радове на Бегаљичком потоку, ГО Гроцка.

Извршени су хитни радови на отварању протицајног профила, уклањање биљне вегетације и тарупирање у околини игралишта са одвозом материјала.