Уређење Баћевачке реке, ГО Барајево

ЈВП “Београдводе” изводило је радове на уређењу корита Баћевачке реке, у дужини од 3 км, ГО Барајево ради спречавања изливања и наношења штете пољопривредним произвођачима. Извршени радови ће бити финансирани из програма ЈВП “Србијаводе”, а програмом за 2020.годину пранирано је даље редовно одржавање корита.

Изведени радови: уклањање биљне вегетације, проширење корита и постављање пропуста.