Radovi na uređenju Rogačkog potoka

Sredstvima Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija I koordinaciju izvode se radovi na uređenju Rogačkog potoka u Rogači, GO Sopot.