Чишћење потока Дубочај у оквиру редовног одржавања

У оквиру редовног одржавања ЈВП “Београдводе” извршило је чишћење Дубочајског потока, ГО Гроцка. Као бујични водоток долази до нагомилавања велике количине наноса (песка), који се према потреби чисти како би је обезбедио већи проток воде. Финансирање радова се врши из буџета Града Београда.