ЈВП ʺБеоградводеʺ и ЈВП ʺСрбијаводеʺ као подршка акцији ʺПогледај око себеʺ

Акцију су покренули Министарство за европске интеграције и делегација Европске уније, заједно са Министарством заштите животне средине.

Кампања ʺПогледај око себеʺ има за циљ да промовише значај животне средине и уједно подигне свест и покрене на акцију све грађане, заједнице и институције Србије, да се ангажују и постану активни у заштити животног окружења у локалним заједницама широм Србије.

Акција је обухватила чишћење Савског кеја, шеталишта и приобаља реке Саве на Новом Београду, а поред многобројних грађана и представника различитих институција, свој допринос у овој кампањи су дали в.д. директор ЈВП ʺБеоградводеʺ, Дејан Ковачевић и извршни директор Владимир Баталовић.