Чишћење Баричке реке, општина Обреновац

Радови на чишћењу Баричке реке – отварање протицајног профила.