Радови на старачи Барајевске реке

Радови на уклањању биљне вегетације, чишћењу, разастирању, шкарпирању и измуљењу корита