Уређење потока Букова јаруга у Баричу, општина Обреновац

Радови на уређење потока Букова јаруга у Баричу.

Прва фаза радова подразумева уклањање биљне вегетације, након чега ће бити урађено бетонско корито, реконструкција и ојачање постојећег моста, као и регулација потока у дужини од 150м.

Видео запис на линку (почетак извођења радова):

Једна од фаза уређења потока Букова јаруга – Бетонирање корита. Радови су у току, одвијају се по предвиђеној динамици и биће завршени у договореном року.