Уклањање биљне вегетације и чишћење каналске мреже, општина Обреновац

Радови на уклањању биљне вегетације и чишћење каналске мреже. Градска општина Обреновац. Канали: К 1-4, К 1-4-2, К 1-4-3