Уклањање биљне вегетације и чишћење водотокова у оквиру редовног одржавања

Јасеначки поток

У складу са закљученим уговорима и преузетим обавезама, ЈВП „Београдводе“ је извршило уклањање биљне вегетације и чишћење више водотокова другог реда и хидромелиорационих објеката на територији града Београда, као што су поток Колонија у Баричу, од км 0+000 – км 0+390, поток Шарена чесма, од км 0+000 – км 1+400, Јасеначки поток, од км 2+000 – км 4+975 и новоизграђени одводни канал у Пољанама код Обреновца, од км 1+400 – км 3+100.

Финансирање радова се врши из буџета Града Београда и Републике Србије.

Јасеначки поток
Шарена чесма
Одводни канал у Пољанама
Поток Колонија

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*