Спречено велико загађење реке Моравице у Ивањици

Брзом и ефикасном реакцијом стручног тима ЈВП ʺБеоградводеʺ и експертског тима ЈВП ʺСрбијаводеʺ, у ноћи између 13. и 14.8.2019. године, извршено је постављање плутајуће бране, на испусту атмосферске канализације у реку Моравицу, у коју је хаваријски испуштена већа количина нафтних деривата. Постављањем прве бране, заустављено је даље изливање деривата у Моравицу. У раним јутарњим часовима, извршено је постављање још две бране, једна у дужини од 10м низводно, а друга, на око 7км од места хаваријског загађења. Овако брзом реакцијом уз одличну координацију свих јавних предузећа и органа локалне самоуправе, заустављено је даље отицање, нафтних деривата у реку. Према проценама екипа са терена у водоток Моравице се излило, око тону и по нафтних деривата, а овом ефикасном акцијом је спречена велика еколошка катастрофа, јер се у цистернама из којих се мазут изливао, налазило још 75 тона мазута.

Видео запис на линку: