Радови на потоку Живковац, градска општина Гроцка

Извођење радова на уређењу, измуљењу корита и одвозу материјала на депонију.