Радови на потоку Граб, градска општина Гроцка

Радови на уређењу, измуљењу корита и одвозу материјала на депонију.