Радови на потоку Алинац, општина Младеновац

Радови на отварању протицајног профила – измуљење, сеча дрвне масе и израда пропуста.

Радови финансирани из средстава хитних интервенција, програм одржавања водотокова II реда, Град Београд, Секретаријат за привреду