Радови на објектима за одводњавање у зони ауто-пута “Милош Велики”

Радови на изградњи објеката за одвођење атмосферских и других вода у зони ауто – пута “Милош Велики”.

Одводњавање ауто-пута “Милош Велики” путем објеката за заштиту и превенцију од поплава који су у плану и програму одржавања ЈВП “Београдводе”.