Радови на нерегулисаном делу реке Бељанице, од km 0+000 до km 0+600, градска општина Барајево

Уређење корита реке, уклањање биљне вегетације са измуљењем корита и одвозом материјала на депонију и разастирање.