Радови на измуљењу ретензије на Умци

Уклањање биљне вегетације, чишћење, разастирање, шкарпирање и измуљење ретензије.