Радови на изградњи плочастог АБ пропуста, отвора Ø1400, дужине 10m, на реци Степашници, градска општина Чукарица

Извођење радова са припремним радовима и набавком материјала.