Радови на Дубочајском потоку, градска оппштина Гроцка

Радови на уклањању наплавина, измуљењу и одвозу материјала на депонију.