Радови на Баташевачком потоку од km 0+000 до km 0+875, ГО Младеновац

Радови на уређењу корита водотока са израдом ограде.