Почетак радова на изградњи новог моста у Скели, градска општина Обреновац

Отпочињање радова на изградњи новог моста са пропустом у Скели. У склопу ових радова извршиће се и чишћење каналске мреже, а радови се финансирају из програма редовног одржавања ЈВП ʺСрбијаводеʺ.

Видео запис на линку.