Услуге специјализоване механизације (виљушкари, утоваривачи, дизалице, ваљци, пловне платформе, бродови и др.), број јавне набавке ЈНМВУ-4/20.