Tранспортне услуге, број јавне набавке КУ-I-42/19 (ажурирање листе кандидата у квалификационом поступку)