Електромашински радови – ремонт пумпних агрегата на ЦС “ЗАБРЕЖЈЕ ОБРЕНОВАЦ”, број јавне набавке OР-22/20