Тракторска рука за кошење, број јавне набавке ЈНМВД-19/19