Услуга коришћења колекције Architecture Engineering & Construction Collection, број јавне набавке ЈНМВУ-8/19