Сервисирање машине ,,МЕТRАС H7X” са косачицама, број ОУ-12/19