Сервисирање и одржавање багера и амфибије произвођача “Menzi Muck” и “Truxor”, број ОУ-13/19