Пројектовање – новелирање и усклађивање са новим Законом о планирању и изградњи Пројекта бране Ресник на потоку Сикијевац са уређењем корита низводно од бране и противерозионим радовима, број јавне набавке ПУ-14/19