Грађевински радови у водопривреди – радови на санацији Дубочајског потока од km 0+260 до km 0+360 – I фаза радова (Хитне интервенције), број јавне набавке КР-II-3/19