Грађевински радови у водопривреди – извођење радова на изради потпорног зида на д.о. Барајевске реке од km 8+655 до km 8+772,редни број јавне набавке КР-II-24/19