Грађевински радови у водопривреди, број јавне набавке КР-I-31/19