Трактор са проширеним трагом точкова, са тракторском руком и прикључцима, број јавне набавке ОД- 8/18