Сервисирање и одржавање багера и амфибије произвођача “Menzi Muck” и “Truxor”, број јавне набавке ОУ-13/18