Лична заштитна средства, број јавне набавке ЈНМВД-6/18