Канцеларијски материјал, обликован у 12 партија, број централизоване јавне набавке ЈН 9/18