Електромашински радови – испитивање III групе и замена неисправне опреме на ЦС ,,Дунав” и резервоару ,,Пударци” у Гроцкој, број јавне набавке ОР-25/18