Грађевински радови у водопривреди – Радови на изградњи плочастог пропуста отвора 4 m на ободно- гравитационом каналу „Грабовац“ на km 9+250, број јавне набавке КР-II-20/18