Багер гусеничар са утоварном кашиком запремине 1 m³, број јавне набавке ОД-15/18