Трактор са проширеним трагом точкова, са тракторском руком и прикључцима , број јавне набавке ОД- 4/17