Пројектовање- Пројектни задатак за израду Идејног пројекта санације (ИДП) дела регулисаног корита Мокролушког потока (колeктора), број јавне набавке ЈНМВУ-7/17