Погонска горива за моторна возила обликоване у пет партија (ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ95 и ЕВРО БМБ 98 и ЕВРО ДИЗЕЛ) , отворени поступак централизоване јавне набавке број 5/17