Канцеларијски материјал обликован у 12 партија, отворени поступак централизоване јавне набавке број 9/17