Испитивање ел.опреме I – групе на ЦС ,,Велики Макиш”, број јавне набавке КР-II-28/17