Електромашински радови – ремонт електромотора пумпе бр.1 Раде Кончар ТИП:А68-d-8 kp v-1 3X3000V,40A, 160KW 724 o/min и сервис трансформатора 10/3kV, 250kVA I групе на Ц.С. Велики Макиш, број јавне набавке КР-II-36/17