Грађевински материјал – бетонска галантерија, број јавне набавке ОД-7/17