Геодетске услуге – снимање каналске мреже на територији града Београда, број јавне набавке ЈНМВУ- 13/17